שירות פסיכולוגי- חינוכי

מנהלת השירות: חיה אדם
כתובת השירות: רחוב יקינטון 9
טלפון :  04-9596061
פקס: 04-95928900
דוא"ל:  sherutpsy@yoqneam.org.il
ימים ושעות פעילות:​  א' – ה' 07.45 - 16.00

 ​בשרות עובדים פסיכולוגים חינוכיים (מומחים – מדריכים, מומחים, מתמחים).
הוא שייך למחלקת החינוך של המועצה המקומית ונמצא בפיקוח מקצועי של השרות הפסיכולוגי- ייעוצי במשרד החינוך ובפיקוח מועצת הפסיכולוגיים במשרד הבריאות.

מטרת השרות הפסיכולוגי – חינוכי

מטרת השרות לסייע לתלמיד לממש את יכולתו הרגשית והלימודית, לקדם התפתחות תקינה, חוסן נפשי ויכולת התמודדות עם מצבים משתנים, זאת תוך התייחסות לצרכיו ולשלבי התפתחותו.

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיית היעד היא כלל הלומדים במערכת החינוך מהגן ועד לבית הספר התיכון.
תשומת לב מיוחדת ניתנת לילדים בעלי צרכים חינוכיים ורגשיים מיוחדים ולילדים בסיכון גבוה.

תפקידי השרות הפסיכולוגי – חינוכי

השרות שם דגש על הסתכלות על התלמיד כעל אדם שלם שהתנהגותו היא חלק ממכלול גורמים כגון:
גילו, מצבו הפיזי, השכלי והרגשי וכן האופן בו הוא מושפע ומשפיע על מערכות רבות כגון המערכת המשפחתית, החברתית והכיתתית.

לפיכך תפקידיו הם :

 1. איסוף והערכת נתונים התנהגותיים, הסתגלותיים, תפקודיים ונפשיים על הילד וכן על המערכות השונות בחייו (משפחה, כיתה קהילה), לרבות עריכת בדיקות פסיכולוגיות, זאת למטרות שונות כגון: עזרה למערכת הבית ספרית והמשפחתית לקביעת אסטרטגיית ההתערבות המתאימה ביותר, התאמת מסגרת לימודית או טיפולית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ועוד. השרות התמחה בעריכת אבחונים רב תחומיים (פסיכולוגיים ודידקטיים) לצורך התאמת דרכי הבחנות וסביבת למידה לתלמידים לקויי הלמידה. 
   מול עיני הפסיכולוג עומדת כל העת חשיבות השלוב הנכון של המידע שנאסף שמאפשרת להגדיר את נקודות החוזק של הילד, כמו גם את מקור קשייו.
 2. מתן ייעוץ לבניית תוכנית עבודה למערכת הסובבת את הילד: מנהלים, יועצים, מורים, גננות,  עובדי רווחה ועוד.הייעוץ כולל גם עזרה בבניית מערך מסייע להפעלת התכנית.
  השרות הפסיכולוגי- חינוכי מאמין ששיתוף פעולה ותאום בין הגורמים השונים המטפלים בילד הם תנאי הכרחי להצלחת תוכנית העבודה, לפיכך רואה הפסיכולוג חשיבות ביצירת תאום ושיתוף פעולה תוך כדי מתן הייעוץ, ההורים, שהם גורם מרכזי בחיי הילד, מקבלים אף הם ייעוץ והדרכה.
 3. הענקת טיפול נפשי (קצר מועד בעיקר) לילד ולמשפחתו. שמטרתו עזרה בהתמודדות עם קשיים התפתחותיים, נפשיים ותפקודיים.
 4. התערבות במצבי לחץ ומשבר.
 5. השתתפות בוועדות מקצועיות שונות למטרות כגון התאמת מסגרת לימודית או טיפולית לילדים בעלי צרכים מיוחדים או המלצה על פתיחת מסגרות לימודיות יישוביות מסוימות על בסיס ראיה מערכתית של סך כל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.
  דגש מיוחד מושם על מאמץ למציאת מסגרת עזרה שלא תנתק את הילד מקבוצתו החברתית בגן או בכיתה.
 6. מעורבות בצוותי חשיבה יישובים שמטרתם קביעת מדיניות חינוכית של מוסדות החינוך בנושאים שונים.
 7. הרצאות או סדנאות בנושאים שונים הנובעים ממטרות השרות הפסיכולוגי חינוכי. אלו ניתנות לצוותים החינוכיים, להורים ולתלמידים ונערכות לבקשת גורמים אלו.
  בין הנושאים:
  • הכנה לקראת מעברים ושינויים בחיי הילד, כגון מעבר בין הגן לכיתה א' מעבר מבית הספר היסודי לחטיבה ועוד.
  • הבנת מאפיינים התנהגותיים, תפקודיים ורגשיים בשלבי התפתחות שונים בחיי הילד כגון : גיל הגן, גיל ההתבגרות ועוד, יצירת דרכי תקשורת יעילות בהתאם לשלב ההתפתחותי.
  • התמודדות עם בעיות משמעת ומצבי קונפליקט במשפחה ובכיתה.
  • קידום התמודדות הילד במצבים של קשיים רגשיים ותפקודיים שונים.

שירות פסיכולוגי חינוכי משלים

 בשירות ניתן גם שירות פסיכולוגי - חינוכי משלים, בהתאם להנחיות משרד החינוך והשלטון המקומי, ובו ניתנים, בתשלום, טיפולים פסיכולוגיים וכן אבחונים רב - תחומיים ואבחוני הדלגה.