מינהל הנדסה

​מהנדס העיר: אדרכ' דני גולדברג

טלפון: 04-9596031
פקס -   04-9894641
 
  • מינהל הנדסה הוא הגוף אחראי לביצוע ולמימוש מדיניות הנדסית של משרד מהנדס העיר.
  • המינהל אחראי לפרויקטים ציבוריים כגון: מבני ציבור, מבני חינוך, אולמי ספורט, תשתיות עירוניות ופיתוח שטחים פתוחים (פארקים).
    מינהל הנדסה אחראי להכנה ולפרסום של מכרזים ציבוריים הקשורים לבניה ולפיתוח בתוך העירייה.
    כמו כן מינהל הנדסה מכין כל שנה "בדק בית" של מוסדות החינוך, ואחראי על הבאתם למצב ראוי ותקין לקראת פתיחת שנת הלימודים.

למינהל הנדסה שתי מחלקות עיקריות "מחלקת תשתיות" ו"מחלקת לבניה ציבורית".

מחלקת תשתיות

מחלקת תשתיות אחראית לתכנון ופיתוח כלל התשתיות העירוניות וביניהן: מערכות מים, מערכות ביוב, מערכות ניקוז, מערכות חשמל, מערכות גז, מערכות תנועה, כבישים ורחובות, מערכות תקשורת ומערכות תאורה.
בין התכניות המערכתיות הנמצאות בשלבים שונים של תכנון ניתן למנות: תכנית אב למים, תכנית אב לביוב, שדרוג מכון לטיפול בשפכים המשותף ליקנעם ולקריית טבעון.

המחלקה לבניה ציבורית

  • פרויקטים בתחום הבניה: מבני ציבור, מבני חינוך, קונסטרוקציות פלדה: גשרים,שלטים, סככות, פיתוח תל יקנעם.
  • תנועה ותחבורה: תמרור ושילוט, נציגות העירייה בוועדת תאום תנועה לשינוי/ תוספת תמרור, נציגות מינהל הנדסה בוועדה העירונית לבטיחות בדרכים, אחראית רמזורים, צביעת כבישים, זהירות בדרכים: סילוק מפגעים, תאום עם חברת אגד, אישורי חניה לנכים.
  • מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכים: אחראית על הפעילות בנושא בטיחות בדרכים בבתי ספר, משמרות הזה"ב, מועדוני קשישים, בקהילה, איש קשר עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
  • מתן אישורי חפירה: אחראית על מתן אישורי חפירה לקבלנים החופרים בשטחים ציבוריים להטמנת תשתיות תת קרקעיות בתאום עם משטרת ישראל. 

 

 וועדה מקומית

אתר הוועדה

טלפון: 9596095 - 04

פקס: 9891668 - 04

זמני קבלת קהל

לקהל הרחב:

ב' 12:30 – 09:30 , 18:00 – 16:00

ה' 13:00 – 10:00

לקהל מקצועי ( אדר' שמאים, מודדים): ב' 09:30 – 08:30

עדכונים עבודות כביש 6