בטיחות וגיהות

הבטיחות מעל לכל- החיים יפים בואו ונשמור עליהם

ממונה בטיחות: ​​

   איציק בן רואי​​​

טלפון: 04-9596001  ​
נייד: 052-8745910​
פקס: 04-9894641​
דואר אלקטרוני: yitzhak@yoqneam.org.il
 

הממונה על הבטיחות

מייעץ לראש העיר בכל הנוגע לחוקים, תקנות ותקנים בענייני בטיחות ומסייע לו ולמנהלים בכל הנוגע לבטיחות גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים בעירייה.
פועל לקידום התודעה בכל התחומים הקשורים לבטיחות ולגהות כפי שמפרטים החוק ותקנותיו.

הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום בעירייה שבו מועסקים עובדים, לבדוק את סידורי הבטיחות והגהות ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו.
מנהל הבטיחות ממוקם ארגונית במינהל ההנדסה בעיר.

הבטיחות במוסדות החינוך

עוסק בניהול הבטיחות בבתי הספר ובגני הילדים
מנחה בנושאי הבטיחות והגהות במוסדות החינוך בכל הקשור לפעילויות השונות למבנים, לתשתיות, למתקנים, ולסביבה הפיזית של המוסדות.
מרכז את הטיפול בהיבטים הבטיחותיים הנדרשים להפעלתו של מוסד חינוך חדש או לחידוש רישיון הפעלה של מוסד חינוך.

אתרים קשורים