מבנה ארגוני אגף הנדסה והוועדה המקומית

מבנה ארגוני - אגף הנדסה

תרשים ארגוני אגף הנדסה


מבנה ארגוני - וועדה מקומית

הרכב הוועדה המקומית יקנעם.jpg