בעלי תפקידים

שעות קבלת קהל:     יום ב'     10:00-13:00 
                                           16:00-18:00 
                                      יום ה'     10:00-13:00

 קבלת קהל עם מהנדסת העיר, בתיאום עם מזכירת האגף- 9596031 -04

  
  
  
  
  
הוועדה לתכנון ובנייה04-9596095
מזכירת מהנדס העיררינה נחמני04-959603104-9894641rina@yoqneam.org.il
מהנדס העיראדריכל דני גולדברג04-959603104-9894641danig@yoqneam.org.il
מנהלת מינהל הנדסהאורנה יחזקאל04-959603004-9894641ornay@yoqneam.org.il
אחראי ומפקח מוסדות ציבורמשה חרס04-959603804-9894641moshe@yoqneam.org.il
מנהלת פרוייקטיםפרויקטים04-959603604-9894641
מנהלת מח' תשתיות ומבנה ציבורשמרית אברהם04-959603304-9894641shimrita@yoqneam.org.il