אגף תשתיות

אגף תשתיות באגף הנדסה

 

מחלקת תשתיות אחראית לתכנון ופיתוח כלל התשתיות העירוניות וביניהן:

 מערכות מים, מערכות ביוב, מערכות ניקוז, מערכות חשמל, מערכות גז, מערכות תנועה, כבישים ורחובות, מערכות תקשורת ומערכות תאורה.

בין התכניות המערכתיות הנמצאות בשלבים שונים של תכנון ניתן למנות:

תכנית אב למים, תכנית אב לביוב, שדרוג מכון לטיפול בשפכים המשותף ליקנעם ולקריית טבעון. ​