דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
רישום לחינוך
גלריית תמונות
הרשמה לדיוור

תפעול

מנהל תפעול:

משרד: 9596023 - 04 /  9596024 - 04

פקס: 9593796 - 04

כתובת המייל :  natalik@yoqneam.org.il

רישוי עסקיםאייל בן צור 04-95960729935851 - 04eyalb@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)גרשון אליהו04-959603704-9590428sarar@yoqneam.org.il
פיקוח ובקרת תשתיות (חשמל,תשתיות זורמות , תשתיות) דוד דוד04-9596027  / 9596119 -04 davidd@yoqneam.org.il
מזכירת רישוי עסקיםחווה יחזקאל 9596072 - 04 havay@yoqneam.org.il
מנהל אירועיםיואל אבידן04-959609004-9596090yoel@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת תברואהליאור גרשי 04-959614004-9590877liorg@yoqneam.org.il
מנהל אגף תפעול ליאור גרשי9596023 - 04 9593796 - 04 natalik@yoqneam.org.il
פקח - היחידה הסביבתיתמוטי אלוס (קומן)04-9590667 04-9590667 motya@yoqneam.org.il
מוקד עירוני 106106 :  04-9891150 (מחוץ ליקנעם) מנייד - 10648*04-9590173moked106@yoqneam.org.il
מרשם תושבים04-9596043
תברואן ורכז תעשיות ושפכיםמתן שפיק04-9596146 matans@yoqneam.org.il
מזכירת אגף תפעול נטלי כץ 9596023 - 04 natalik@yoqneam.org.il
מנהל המחלקה לתיאום עירייה תעשייהסימון בוטנרו04-959608304-9596086butnaru@yoqneam.org.il
מנהל היחידה הסביבתית עילי קורן 04-9590667  / 9596145 -0404-9596150elay@yoqneam.org.il
תרבות הדיור קטי שטרית 04-95960329593795 - 04 at.diur@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת קליטה + שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל)רודולף ווינשטיין04-959604804-9596049klita@yoqneam.org.il
מנהל מח' גינוןרפי נעוס9594925- 049594927 - 04 rafin@yoqneam.org.il
קישורים נוספים