תפעול

אגף התפעול
משרד: 9596023- 04 /  04-9596024
פקס: 04-9593796
  
  
  
  
  
רישוי עסקיםאייל בן צור 04-95960729935851 - 04eyalb@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)גרשון אליהו04-959603704-9596005gershon@yoqneam.org.il
 היחידה הסביבתית ד"ר אנה הלס 04-959066704-9596150Anna_h@yoqneam.org.il
פיקוח ובקרת תשתיות (חשמל ,תשתיות ותשתיות זורמות) דוד דוד  049596119    -      04-9596027 9596138 - 04davidd@yoqneam.org.il
ווטרינר עירונידר' אריה סאבו 9596028 - 048218241 - 04 ariehs@yoqneam.org.il
רכזת רישוי עסקיםחווה יחזקאל 9596072 - 04 havay@yoqneam.org.il
כללי טלפונים חיוניים
מנהל אירועיםיואל אבידן04-959609004-9596090yoel@yoqneam.org.il
פקיד משרד הרישוייריב אליהו9937868 - 04 (טלפקס)9937868 - 04
פקח - היחידה הסביבתיתמוטי אלוס (קומן)04-9590667 04-9590667 motya@yoqneam.org.il
מנהלת מוקד עירוני - 106 מירי ממן 106 :  04-9891150 (מחוץ ליקנעם)04-9590173moked106@yoqneam.org.il
מרכזיה ראשית04-9596000
מנהל מח' תברואה נחשון אנקווה04-959614004-9590877nahshon.a@yoqneam.org.il
נטלי כץ 9596023 - 04 9593796 - 04 natalik@yoqneam.org.il
מזכירת אגף תפעול נטלי כץ 9596023 - 04 9593796 - 04natalik@yoqneam.org.il
תרבות הדיור קטי שטרית 04-9596032at.diur@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת קליטה + שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל)רודולף ווינשטיין04-959604804-9596049rudi@yoqneam.org.il
מנהל מח' גנים ונוףרפי נעוס04-95949259594927 - 04rafin@yoqneam.org.il