תפעול

מנהל תפעול: ליאור גרשי
משרד: 9596023- 04 /  04-9596024
פקס: 04-9593796
  
  
  
  
  
משרד אגף תברואהאגף תברואה04-959614004-9590877liorg@yoqneam.org.il
רישוי עסקיםאייל בן צור 04-95960729935851 - 04eyalb@yoqneam.org.il
מנהל מחלקת תשתיות זורמותאלי מדו04-959600504-9590428elimad@netvision.net.il
מנהל מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע)גרשון אליהו04-959603704-9596005
פיקוח ובקרת תשתיותדוד דוד04-9596027davidd@yoqneam.org.il
מזכירת רישוי עסקיםחווה יחזקאל 9596072 - 04 havay@yoqneam.org.il
רכז קהילה ומגשרטגניה גוצ'לשלוחה 557
מנהל מחלקת מתקני פנאי ופארקיםיואל אבידן04-959609004-9596090yoel@yoqneam.org.il
יחידה סביבתית - איכות סביבה9590667 -04
מנהל אגף תפעול ליאור גרשי9596024 - 04 liorg@yoqneam.org.il
פקח - היחידה הסביבתיתמוטי אלוס (קומן)04-9590667 04-9590667 motya@yoqneam.org.il
מוקד שירות עירוני106 :  04-9891150 (מחוץ ליקנעם)04-9590173moked106@yoqneam.org.il
מרכז צעירים04-9591236
מזכירת אגף תפעול נטלי כץ 9596023 - 04 natalik@yoqneam.org.il
ניידת שיטור קהילתי052-6032690
מנהל המחלקה לתיאום עירייה תעשייהסימון בוטנרו04-959608304-9596086butnaru@yoqneam.org.il
מנהל היחידה הסביבתית עילי קורן 04-959066704-9596150elay@yoqneam.org.il
תרבות הדיור קטי שטרית 04-9596032
מנהל מחלקת קליטה + שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל)רודולף ווינשטיין04-959604804-9596049klita@yoqneam.org.il
רכז/ת תעשיות ושפכים04-9590667 04-9590667 sagite@yoqneam.org.il
מנהל מח' גינוןרפי נעוס04-9596030