שיפור פני העיר (שפ"ע)

מנהל המחלקה:​ גרשון אליהו​
טלפון:​ 04-9596037​
פקס:​ 04-9596005​
נייד:​  052-2361887​
 •  קבלת קהל- יש לתאם מראש עם מזכירת המחלקה.
המשימה שלנו : לייפות את יקנעם עד לרמת הפרטים הקטנים שמוסיפים צבע לחיים...
מחלקת שפ"ע ממונה על אחזקה שוטפת של שטחי הרשות. צביעה, שיפוץ,שיפור מתקנים, תחזוקה וייצור , שילוט, תפעול אירועים ועוד...


תחזוקה שוטפת במוסדות החינוך ביישוב

בחודשים יולי- אוגוסט צוות מח' הנדסה עורך סיורים בשיתוף מנהלי מוסדות החינוך ביישוב לשיפור ושיפוץ המוסד החינוכי, מנהל מחלקת שפע נערך בהתאם לטיפול בממצאים אשר בתחום אחריותו.


ביצוע פרוייקטים לשיפור פני העיר

 • תחזוקת מוסדות ציבור והעמותות ביישוב : מרכז יום לקשיש, מועצה דתית, אמפי, מגרש כדורגל, פארקים, מקלטים ציבוריים, מועדונים שכונתיים , מגרשי ספורט ועוד.
 • תחזוקה שוטפת בכלל היישוב: תחנות אוטובוס, תמרורים, שלטים, ספסלים, אשפתונים, פרגולות, גדרות, מעקות, לוחות מודעות.
 • גני משחקים: בדיקה חזותית חודשית , תחזוקה שוטפת יומיומית המקיפה - 69 גני משחקים ציבוריים ביישב
 • אירועים ביישוב: תכנון וביצוע טכנית ולוגיסטית כולל עבודה צמודה ליועץ בטיחות חיצוני.
 • הפעלת קבלן חשמל ביישוב: שירות ותחזוקת החשמל ניתן בכלל מוסדות החינוך במוסדות הציבור וכלל האירועים המתקיימים ביישוב, ביצוע עבודות החשמל משולבת טכנית עם עובדי האחזקה במחלקה.
 • תליית מודעות : מודעות פרסום המתקבלות מגורמים חיצוניים ופנימיים ביישוב תליית מודעות הפרסום בתבצעות על כלל לוחות המודעות ביישוב.
 • הובלות: צוות המחלקה מבצע את מרבית ההובלות הדרושות במערכת קרי חלוקת מזון, חלוקת ציוד ממחסן העירייה למחלקות השונות ברשות או מוסדות ביישוב, חלוקת ציוד וסיוע לקשישים.
 • סיוע למשפחות אבלות: צוות עובדי המחלקה מסייעים למשפחות אבלות בארגון ציוד כגון: כסאות , שולחנות , תאורה , תליית מודעות אבל וסככות צל.
 • פיקוח עבודות בנייה ביישוב: מנהל מח' שפ"ע מבצע פיקוח על עבודות בנייה מול הקבלן הזכיין ביישוב. בסיום עבודות הבנייה מתקיים סיור מסירה ראשוני וסופי, לאחר שנה סיור לשחרור ערבויות, מנהל המחלקה מאשר וחותם רק לאחר עמידת הקבלן בדרישות.
 • עבודות צבע ביישוב: מחלקת שפ"ע אחראית על ביצוע עבודות צבע ביישוב, כגון: צביעת מעקות, אבני שפה, מעברי חצייה ועוד.
 • עבודות ייצור עצמי: ביישוב מותקנים ספסלים, אשפתונים, פרגולות, לוחות פירסום ועוד, מתקנים אלו הם תוצרת עצמית למחלקת שפע, פעילות הייצור העצמי מהווה חיסכון משמעותי לרשות.
 • אחזקה מונעת ביישוב: סיורים ייזומים - ביישוב נערכים סיורים ייזומים משותפים עם מס' גורמים ברשות, סיורים בהשתתפות ראש הרשות , מנכ"ל הרשות, מחלקות העירייה וסיורים ייזומים עם עובדי מחלקת שפ"ע.
  ממצאי הסיורים המשותפים עם גורמים ברשות יועברו ממנכ"ל העירייה למחלקת שפ"ע לטיפול.