תשתיות זורמות

טלפון:  למוקד חירום ותקלות חייגו: 04-8569696 | 1-800-800-223

  כתובת אתר אינטרנט:  mayanot-h.co.il

מחלקת תשתיות זורמות אחראית לביצוע ותחזוקה של מערכות המים ומבני הציבור.

הקמה ותחזוקה של מערכות המים והביוב ברחבי היישוב הינן באחריות תאגיד המים "מעיינות העמקים" mayanot-h.co.il
תלונות יש להפנות .
 

מערכת המים | מערכות הביוב | חלוקת מים לשעת חירום | עצות לחיסכון במים | מידע לתושב

תחומי פעילות

מחלקת תשתיות מטפלת בתלונות על דלף, חוסר או עודף לחץ, נזילות בצנרת הציבורית, החלפת מוני מים ותקלות ברשת הביוב העירונית ומערכת הניקוז העירונית.
בנוסף המחלקה מפעילה ומתחזקת את תשתית השקיה של שטחי הגינון ע"י מחשוב.

מערכת המים

מערכת אספקת המים הקיימת נשענת על מפעל מקורות, המבוסס על קידוחי יקנעם. עם אפשרות של תוספת מי- המוביל הארצי בחודשי החורף.
רשת המים הציבורית מחולקת לששה אזורי לחץ, ומורכבת מצינורות פלדה בקטרים "12 – "2.
שלושה מכוני שאיבה.
שתי בריכות אגירה.
ומגדל מים.
במהלך שנת 2008 תבוטל פעילותו של מיגדל המים ובמקום מוקם מכון שאיבה חדיש עם 4 משאבות וממיר תדר.

מערכות הביוב

כל השפכים של הרשות מוזרמים בעזרת שלושה מכוני שאיבה אל מתקן טיהור משותף לעיריית יקנעם וטבעון.
לאחר הטיפול, מנוצלים המים המטוהרים להשקיה בשדות עמק יזרעאל.
ברשותנו 3 מכוני ביוב ומכון טיהור.

חלוקת מים לשעת חרום

מיקום עמדות חלוקת מים ועוקבים בשעת חרום.
להלן רשימת רחובות שבהם יחולקו מים בשעת חרום, סמוך לתיבות חלוקת הדואר:
מס'
שם הרחוב בשעות בשעות בשעות בשעות
1 תאנה 08:00 12:00 16:00 20:00
2 צאלים 1 ליד בית הדואר 08:00 12:00 16:00 20:00
3 כיכר המייסדים 08:00 12:00 16:00 20:00
4 אורנים 33 08:00 12:00 16:00 20:00
5 דקל בפינה לרח' דקל/צאלים 08:00 12:00 16:00 20:00
6 ערבה 15 08:00 12:00 16:00 20:00
7 הדס 33 08:00 12:00 16:00 20:00
8 דודאים 23 08:00 12:00 16:00 20:00
9 ירדן 44 08:00 12:00 16:00 20:00
10 ארבל צומת ארבל/ חצבני 08:00 12:00 16:00 20:00
11 יער אודם ליד גן צבר 08:00 12:00 16:00 20:00
12 חרמון 88 בכניסה 08:00 12:00 16:00 20:00
13 רחוב תבור 08:00 12:00 16:00 20:00

עצות לחיסכון במים

 • מיכל הדחה דו-כמותי
  מיכל ההדחה דו- כמותי פועל על רעיון פשוט המפריד בין הכמות המים הדרושה לשטיפת מוצקים (9 ליטרים) ושטיפת נוזלים
  (4.5 ליטרים) ניתן להסב את מיכל ההדחה הקיים בדקות ספורות.
  פשוט החליפו את המנגנון הרגיל במנגנון דו כמותי.
  ניתן גם לקדוח חור קטן בפעמון המיכל, המאפשר להוריד שתי כמויות מים (4.5 ליטרים בהפעלה קלה בפעמון המיכל, המאפשר להוריד שתי כמויות מים (4.5 ליטרים בהפעלה קלה ו-9 ליטרים בהפעלה ממושכת). באמצעות שימוש יומיומי ב-4.5 ליטרים מים לשטיפת נוזלים בלבד, תחסכו ב-15 ליטר מים לאדם ביום.
 • ראש מקלחת מווסת
  את ראש המקלחת ו/או מקלח היד אפשר להחליף בקלות לראש מקלחת מווסת. שימוש בראש מקלח מווסת חוסך כ- 10-8 אחוזים מצריכת המים הביתית!
 • ווסת ספיקה
  ווסת הספיקה מותקן בפתח הברז במטבח או באמבטיה והוא שומר על כמות מים קבועה בלחצים משתנים כך שזרם המים אחיד ואינו נתון לשינויים כתלות בלחץ.
  ווסת ספיקה בכל ברז חוסך כ- 10 אחוזים מצריכת המים הביתי שלכם!
 • ווסת לחץ
  במקומות רבים בארץ, לחצי המים גבוהים מהדרוש להספקת מים סדירה ותקינה.
  התקנת ווסת לחץ בכניסה לדירה מורידה את לחץ המים ועשויה להקטין משמעותית את צריכת המים, ולהפחית תקלות בצנרת ואביזרים.
 • השקייה בשעות הערב
  השקיית גינה ממוצעת (100 מ"ר), בשעות היום גורמות לבזבוז רב של מים ואף אינה יעילה. חלק גדול מהמים מתאדה במהירות בחום ואינו מגיע אל השורשים. בנוסף לכך, קרני השמש הרסניות פי כמה לצמחים כאשר הם רטובים וצמחים רבים אף עלולים להיפגע מעודף מים. אם פשוט תשקו את גינתכם בשעות הערב או אחר הצהרים, גם תחסכו במים וגם תעניקו לגינתכם את הטיפול הטוב ביותר המגיע לה!
 • כמה להשקות?
  יובש בשכבה העליונה אינו סימן לכך שהגינה זקוקה מיד למים.
  פני שטח הקרקע מתייבשים מהר, אולם בעומק לא רב בתוך האדמה נשמרת הרטיבות זמן רב, כל זמן שיש רטיבות ליד השורשים אין צורך בהשקיה.

מידע לתושב

 • התקנת מד מים חדש
  צרכן אשר רכש דירה חדשה יגיע עם חוזה הרכישה למחלקת הגבייה.
  מחלקת הגביה תפיק פקודת התקנה מיידית לאחר ביצוע תשלום עבור ההתקנה.
  מנהל מחלקת מים אחראי לביצוע ההתקנה תוך 24 שעות.
  העתק מפקודת התקנה מאושרת ומבוצעת יועבר למחלקת הגביה לתיוק ולהזנת נתוני השעון במחשב.
  יש לוודא כי יותקנו שעוני מים אשר שם הרשות מוטבע עליהם.
 • בוררות מד מים לצרכן
  פניות/תלונות תושבים על תפקוד לוקה של מד המים יופנו למחלקת הגביה.
  עובד מחלקת המים יגיע לבית התושב לבדיקת השעון תוך 4 ימים מהגשת הבקשה לבוררות.
  עובד מחלקת המים ירשום על גבי פקודת הבוררות ממצאי בדיקתו ויעבירה למחלקת הגביה.
  באפשרות התושב לדרוש בוררות מד מים הנעשית במעבדה תקנית במידה ואינו שבע רצון מתוצאות הבדיקה (השירות כרוך בתשלום של התושב).
  במידה ותלונת התושב נמצאה צודקת יזוכה התושב בסכום אגרת הבוררות אשר שילם ויחויב בחשבון המים ע"פ הצריכה הממוצעת שלו בחצי השנה לפני תקלת מד המים.
 • כיול מדי מים
  עפ"י התקן יש להחליף את מד המים האישי, אחת ל - 5 שנים .
  אגף הגביה יעביר עד סוף חודש אוקטובר כל שנה דוח מחשב למחלקת תשתיות זורמות המכיל רשימת שעונים לכיול לשנה הבאה.
 • תכנית אב לתשתית המים
  ברשות קיימת תוכנית אב לתשתיות המים.
  מדי חמש שנים יתבצע, באחריות מנהלת מנהל הנדסה, עדכון לתוכנית.
  כל תקלה בתשתית המים תתועד במחלקת תשתיות זורמות.
  כל דיווח/תלונה על תקלה/פיצוץ בצנרת תטופל באופן מיידי ובעדיפות עליונה.
 • בדיקות מים ביישוב
  אחת לחודש מבצעת מחלקת א.הסביבה, בדיקות מים ביישוב במספר נקודות דיגום שסוכמו ע"י נציג משרד הבריאות.
  הבדיקות מועברות ע"י הדוגם למשרד הבריאות בחיפה.
  במידה ויש חריגה בתוצאות הבדיקות, יועברו הממצאים מיידית וטלפונית למנהל מח' תשתיות זורמות ויטופלו באופן מיידי.