הגיל השלישי

הגיל השלישי

מרכז יום לקשיש רחוב השיטה 8

טלפון - 6927278 - 04

פקס - 9079589 - 04