עיר ירוקה

​חזון יקנעם עיר ירוקה

יקנעם תהיה עיר מובילה בקיימות.
על מנת להגשים את החזון, העיר יקנעם מאמצת אסטרטגיה כוללת לאיכות סביבה ואיכות חיים הכוללת:

 • פיתוח מושכל – פיתוח בר קיימא
 • חינוך סביבתי בכל מוסדות החינוך
 • ניקיון העיר
 • ניהול פסולת מתקדם
 • ניטור סביבתי
 • פיקוח ואכיפה
 • שיתוף ציבור

פעולות האסטרטגיות לעיר ירוקה

 • הועדה לאיכות הסביבה
 • תכנית מתאר עירונית הכוללת תכנית אב לקיימות
 • תכנון סביבתי ובניה ירוקה
 • הסמכת מוסדות החינוך כגנים ובתי ספר ירוקים

כלים ליישום עיר ירוקה

 • גינות קהילתיות
 • שמירה על הניקיון
 • טיפוח שטחים ציבוריים
 • פעילות במערכות החינוך
 • פיקוח ואכיפה
 • תכנון סביבתי
 • פרסום והסברה