יקנעם מפרידה פסולת

הפרדת פסולת

מיקומי מיכלי מיחזור 6.6.19.pdf

יקנעם עילית היא עיר מובילה בתחום הפרדת הפסולת. אנו משקיעים משאבים ניכרים על מנת שההפרדה תהיה זמינה, נוחה וברורה לתושבים.

העיר, יחד עם תאגידי המיחזור דואגת להסברה באופן תדיר על מנת להבטיח אחוזי הפרדה טובים במקור, עוד בתוך העיר.  

הפרדת הפסולת חשובה על מנת להבטיח מיחזור באיכות טובה, היא מאפשרת להקטין את אחוז הפסולת המוטמנת ואף משפרת את המודעות הסביבתית של התושבים. 

תדירות ומועדי איסוף הפסולת המופרדת הוא בהתאם להסכמים עם תאגידי המיחזור.