היחידה הסביבתית

היחידה הסביבתית רמת – מנשה משותפת לרשויות יקנעם, מגידו ואלונה. היקף השטח המוניציפאלי של הרשויות השותפות הנו כ – 250 קמ"ר, ובשטח זה חיה אוכלוסיה של כ: 35 אלף איש.

מטרת היחידה

מטרת העל של היחידה הסביבתית הנה לקדם את נושא הקיימות בכל היבטי החיים.

יעדים

היעדים אינם ערוכים לפי סדר חשיבות.
  • הגברת המודעות הציבורית על ידי חינוך סביבתי, הסברה, מבצעים ופרויקטים בכל חתך האוכלוסייה, ובעיקר בבתי הספר והגנים.
  • שיפור איכות החיים על ידי מניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים באמצעות הסברה, הגברת נוכחות בשטח ואכיפה.
  • ייצוג מדיניות מחוז הצפון של המשרד לאיכות הסביבה (על פי תכנית העבודה של המחוז).
  • הכשרת כח אדם מקצועי.
  • הגברת התיאום ושיתוף המידע בין הגורמים העוסקים באיכות הסביבה.
  • הכנסת מדדים סביבתיים בכל רמות התכנון

 

מידע בנושא חימום בקמין ביתי המוסק בעץ

שימוש נכון בתנורי עץ להסקה.jpg

מידע לתושב בנושא חימום בקמין ביתי המוסק בעץ 301117.pdf

הסקת עץ בקמין - תקציר מידע לתושב.docx

מידע בנושא הדברה: לתוכן המידע, לחץ על הקישור.

הדברה זה לא משחק.pdfהדברה זה לא משחק.pdf

הנחיות להדברה.pdfהנחיות להדברה.pdf