מאגר יועצים

מאגר יועצים

הרישום מיועד ליועצים חדשים בלבד שאינם רשומים במאגר היועצים העירוני

לצפייה בטבלת תחומי הייעוץ.pdf

 לצפייה בנוהל הצטרפות ומסמכי הבקשה.pdf

לצפייה במאגר היועצים המאושרים מעודכן 8.8.2020.pdf 

פרוטוקול ועדת התקשרויות 1.18 מקווה ובית כנסת ומרכז לימודי וגיל רך.pdf 

החלטות ועדת התקשרויות

  
קובץ
30/05/2019
09/09/2019
30/12/2019