מאגר יועצים

מאגר יועצים

הרישום מיועד ליועצים חדשים בלבד שאינם רשומים במאגר היועצים העירוני

לצפייה בטבלת תחומי הייעוץ.pdf

 לצפייה בנוהל הצטרפות ומסמכי הבקשה.pdf

לצפייה במאגר היועצים המאושרים.pdf

 פרוטוקול ועדת התקשרויות.pdf