רשימת מאגרי מידע

רשימת מאגרי מידע באתר העירייה

נכון ל- 19/9/19

 

המידע

קישור

חוקי עזר http://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/ezer.aspx
עלוני מידע לתושבhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/doh.aspx
חוק חופש המידעhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/info.aspx
צווי ארנונה http://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/TzavArnona.aspx
מענקים ותמיכותhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/Subsidies.aspx
דוחות כספייםhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/DochCaspi.aspx
דוחות מבקר העירייה http://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/DochMevareIrya.aspx
תקציב העירייהhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/Budgets.aspx
תלונות הציבור http://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/PublicComplaints.aspx
עיקרי הרשות המתוכננת http://www.yoqneam.org.il/muni/city/Documents/תוכנית%20חומש.pdf
טפסיםhttp://www.yoqneam.org.il/services/Pages/Forms.aspx
קוד אתיhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/קוד-אתי-.aspx
הסכמים קואליציונייםhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/הסכמים-קואליציוניים.aspx
שאלון לניגוד ענייניםhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/שאלון-לניגוד-עניינים.aspx
דוחות איכות הסביבה רעש וקרינהhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/EnvironmentalReports.aspx
פרוטוקוליםhttp://www.yoqneam.org.il/muni/pages/protocols.aspx
פרוטוקול וועדות עירייהhttp://www.yoqneam.org.il/muni/Pages/VadoatIrya.aspx
הקלטות ישיבות מועצה http://www.yoqneam.org.il/muni/Pages/הקלטות-ישיבות-מועצה-.aspx
צילום ישיבות מועצה http://www.yoqneam.org.il/muni/Pages/צילום-ישיבות-מועצה.aspx
מאגר יועצים http://www.yoqneam.org.il/services/Pages/מאגר-יועצים.aspx
רשימת עסקיםhttp://www.yoqneam.org.il/business/pages/default.aspx
דרושים ומכרזיםhttp://www.yoqneam.org.il/Info/Pages/bids.aspx